Böyük Ustad Ayətullah Füruği

Aşiqlərin ibadətinin sirri (İkinci hissə)

Aşiqlərin ibadətinin sirri 1

Bəziləri cənnət, onun nemətləri və cəhənnəm əzabından qurtulmaq üçün Allaha tacirsayağı ibadət edirlər. Mütəal Allaha öz lütf və mərhəməti üzündən savab və nemət vədəsi vermişdir

2018/03/08 - 15:24 363

Böyük Ustad Ayətullah Füruği

Nəfsin zənginliyi

Nəfsin zənginliyi

İmam Hüseyn (ə) Ərəfə duasında belə münacat edir: “İlahi mənim nəfsimə ehtiyacsızlıq ver.”

2018/02/20 - 11:48 289

Böyük Ustad Ayətullah Füruği

Aşiqlərin ibadətinin sirri (Birinci hissə)

Aşiqlərin ibadətinin sirri

Hər kəsin əməli onun himmətinin və hər kəsin əsəri onun varlığının güzgüsüdür. Biz danışdıqda sözlərimiz daxilimizin nümayəndəsi olaraq batinimizdə nə toplandığını, canımızın haradan qidalandığınız göstərir.

2018/02/03 - 21:22 658

Ustad Füruğinin məhzərində

Rəsuli-əkrəm (s) Məhəbbət ocağı

Rəsuli-əkrəm (s) Məhəbbət ocağı

Merac gecəsinin xüsusi ziyafətində Allah Taala Peyğəmbərə (s) bəndəlik verdi. Sübh vaxtı bu ayə nazil oldu: “Bəndəsini bir gecə Məscidül-həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz Məscidül-əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir”. Həzrət məhz bəndəlik məqamını aldı. Allahın məhz qulu Allahın tövhid, rəhmət və məhəbbətinin ocağıdır.

2017/12/07 - 16:10 202

Ustad Füruğinin məhzərində

Ərəfə dənizindən Qurban bayramı sahilinə qədər

Ərəfə dənizindən Qurban bayramı sahilinə qədər

İnsanın bağlılıqları onu tövhid dəryasında üzməyə imkan vermir. Həzrət Musa (ə) Haqqın vüsalına yetiişmək üçün 40 gecə-gündüz hər şeydən və hər kəsdən ayrıldı, hətta, yemək də yadından çıxdı. Cism və maddiyyata yönəlmək bizim uçuşumuza mane olmuşdur.

2017/11/17 - 20:20 217

Ustad Füruğinin məhzərində

Həqiqətə qovuşmaq üçün Qədir çeşməsindən iç!

Həqiqətə qovuşmaq üçün Qədir çeşməsindən iç!

ilayət risalətdən ayrılmamalıdır. Müsəlmanların dünyanın ən zəif adamları olmasının səbəbi nədir? Nə üçün acizik və dünyanın ən məzlumları olmuşuq? Nə üçün bütün qətl-qarətlər İslam ölkələrində baş verir? Çünki Qədir-xumu unutmuşuq. Bəşər hələ də Qədir-xum çeşməsindən içməmişdir, ona görə də teşnə qalmışdır.

2017/11/17 - 20:12 181

Ustad Füruğinin məhzərində

Nicat tapanlar və bataqlıqda çobalayanlar

Nicat tapanlar və bataqlıqda çobalayanlar

İnsanlar ya “fovz”dadırlar, yəni nicat tapıblar və xeyrə qovuşublar, ya da bataqlıqda və çirkabda çobalayırlar. Qurani-kərim buyurur: “Onlar nicat tapanlardır (xeyrə qovuşanlardır)”[1]. Onlar yüksəlirlər və feyzdədirlər, tövhid vasitəsilə səadətə çatırlar.

2017/11/17 - 20:04 278

Ustad Füruğinin məhzərində

Əhli-beyt (ə) dünya yükündən uzaq olanlar

Əhli-beyt (ə) dünya yükündən uzaq olanlar

Hədisdə buyurulur ki, Allahın fəzl və lütfü həzrət Rəsuli-əkrəm (s), rəhməti Əli, yəni vilayətdir. Əgər risalət və vilayəti ürəyində toplaya bildin, onda sevinc, eşq, ləzzət və gülmək yeridir. Daha dünya səni sərməst etməməlidir. Dünya adamı sərməst etdikdə insanın qəlbi qıfıllanır.

2017/11/17 - 19:52 223

Ustad Füruğinin məhzərində

Mehdinin (əc) səhabələrinin xüsusiyyətləri

Mehdinin (əc) səhabələrinin xüsusiyyətləri

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kəs İmam Qaimin (ə.f) səhabələrindən olmaq istəyirsə, gərək müntəzir olsun və intizar halında da təqvaya, gözəl əxlaq və rəftarlara malik olsun. Odur müntəzir. Əgər ölsə və İmam Qaim (ə) onun ölümündən sonra qiyam etsə, onun savabı həzrəti dərk edən şəxsin savabı qədərdir. Bəs çalışın və müntəzir qalın.

2017/11/17 - 19:45 203

Ustad Füruğinin məhzərində

Həzrət Fatimə (s), Allahın sirridir

Həzrət Fatimə (s), Allahın sirridir

“Həqiqətən, Biz sənə Kövsər bəxş etdik!”[1] “Kövsər”, Peyğəmbəri-ərkəmə (s) verilmiş Allahın sirridir. Ağıl həqiqətin aşağı mərhələsini dərk edə bilər, amma yuxarı mərtəbələri dərk etmək üçün sirr olmaq lazımdır. Üveys Qərəni kimi. Çöllərdə dəvə otaran olmasına baxmayaraq onun dərk edə bildiyini başqaları dərk edə bilmirdi.

2017/11/17 - 19:35 196

Ustad Füruğinin məhzərində

Həzrət Fatimə (s) yaradılışın ləylətul-qədridir

Həzrət Fatimə (s) yaradılışın ləylətul-qədridir

Məhəbbət, Əhli-beytdə (ə) fəna olmaqdır. Əgər ürəyin o vadiyə getsə, sonsuz məhəbbətdən sonra fənaya yetişir. Məhəbbət, ürəyin fəna olması üçün bir müqəddimədir. Fənaya yetişdikdən sonra rahat olur. Ürək elə bir mərhələtə çatır ki, Seyid Bəhrül-Ülumun sözü ilə desək, insanın ürəyindən göyərçin səsi kimi bir səs eşidilir və rahatlıq tapır.

2017/11/17 - 19:28 122

Ustad Füruğinin məhzərində

İmam Zaman (əc) insanların baharıdır

İmam Zaman (əc) insanların baharıdır

Əmir əl-möminin Əli (ə) bir rəvayətdə buyurur: “Əgər Allahın hədlərini riayət etsəniz, O da sizə vədə verdiyi şeylərin gerçəkləşməsini sürətləndirər”. Allahın vədlərindən biri də İmam Zamanın (əc) zühurudur. Əgər Allahın hədlərini qorusanız, İmam (əc) gələr və qonağınız olar.

2017/11/17 - 17:49 141

Ustad Füruğinin məhzərində

Qəlbin xüşusu

Qəlbin xüşusu

Cavanlıqda xüşu tapmağın səmərə və nəticəsi vardır. Çünki cavanlıqda insanın qürurunun və batil xəyallarının yüksək həddi olur. Bəzən insan xəyalında özü üçün qəsr yaradır və heç kəsə etina etmir. Allah qarşısında xaşe və təvazö olan qəlb Haqqın rəhmətindən feyz alır.

2017/11/17 - 17:46 219

Ustad Füruğinin məhzərində

Fani olmayınca, icazə vermirlər!

Fani olmayınca, icazə vermirlər!

İnsan ayılmayınca, peyğəmbərlərin (ə) səsini eşitmir. Əgər ah və həsrət çəkirsənsə bil ki, dirisən və mənəvi həyatın var. İnsan əməllərinə diqqət etməyincə, oyaq deyil. Oyaqlıq (yəqzə) gəldikdə, naqis olduğunu başa düşürsən. Naqisliyini hiss etdikdə isə kamala tərəf yönəlirsən.

2017/11/17 - 17:26 254
Sorğu

Ustad Ayətullah Füruğinin saytının yeni dizaynı barədə fikriniz nədir?