Məqalə

Seyri-sülukun tərifi

تعريف سير و سلوك

Seyri-süluk xüsusi dərəcə və mərtəbələri əldə etmək üçün bir sıra mərhələləri keçməkdir. Seyri-süluk əhli vüsal və fəna məqamına çatmaq üçün bu yolu getməlidir. O cümlədən tövbə, mücahidlik (cəhd etmək), xəlvət, təcrid, vərə (təqvanın ən yüksək dərəcəsi), zöhd, sükut, xof, rəca, hüzn, aclıq, şəhvəti tərk etmək, xüşu və təvazö.

2017/06/27 - 15:41 235

Məqalə

Seyr-sülukda ustada ehtiyacın dəlilləri

دلايل نياز به استاد در سير و سلوك

Heç bir ağıllı insana gizli deyil ki, heç bir maddi elmə ustad olmadan yiyələnmək mümkün deyil. Seyr-süluk və ali insanlıq məqamına çatmaq bütün elmlərdən yüksək və hər bir bacarıqdan daha çətin olduğundan bu yolu ustad və bələdçi olmadan sona yetirmək mümkün deyil.

2017/06/27 - 15:26 64
Sorğu

Ustad Ayətullah Füruğinin saytının yeni dizaynı barədə fikriniz nədir?