Ustadların məhzərində

Arifanə ibadətin dəyəri

Arifanə ibadətin dəyəri

Arif olmayanın zöhdü alış-verişdən başqa bir şey deyil. sanki, mal verib əvəzini alır. Amma arifin zöhdü onun daxili diqqətinin haqq yönəlməsinə mane olan hər bir mal və əvəzini boşlamaq, Allahdan başqa hər nə üstünlük varsa, onu buraxmaq deməkdir.

2017/10/29 - 16:12 200

Ustadların məhzərində

Xalis əməl insanın həqiqi sərmayəsi və mənəvi zinəti

Əgər bir kəs istehsal etməkdə çalışsa və istifadə etməkdə qənaət etsə, “həbbəbə iləykumul-iman”ın nümunəsinə çevrilər. Bilirsiniz ki, Hicaz və Mədinə suyu az olan yerlərdir. Həzrət Əmir (ə) dəfələrlə külüngünü götürüb, su çıxartmaq üçün quyular qazardı. Amma su çıxmırdı. Günlərin birində yorğun olduğu bir halda külüngünü götürüb qazıntı işinə başladı.

2017/06/27 - 15:11 72

Ustadların məhzərində

Seyyidüş-şühədaya (ə) ağlamağın fəziləti

اهميّت و فضيلت گريه بر سيّدالشّهدا (عليه السلام‏) در كلام آيت الله سعادت پرور

ağlamaq ya qarşı tərəfdə rəhm yaratmaq üçündür (necə ki, uşaq ağlamağı ilə anasında ona qarşı rəhm yaradır), ya da ağlamağın mənşəyi rəhmət sifətidir. Bu da Allahın bariz sifətlərindəndir ki, onun aşkar olması ilə həmişə ictimai ünsiyyət mövcud olmuşdur. Ona görə də Mütəal Allah göndərdiyi hər bir rəsuluna bariz rəhmət sifəti vermişdir.

2017/06/17 - 04:09 67

Ustadların məhzərində

Ayətullah Cavadi Amulinin kəlamında ac qalmağın fəzilət və əhəmiyyəti

اهمّيت و فضيلت جوع در كلام آيت الله جوادی آملی (سلّمه الله)

Orta həddə ac qalmağın fəziləti barədə belə hədislər ac qalmağın yaxşı olmaması barədəki yanlış fikirlərə cavab verir. Çünki aləmin sirlərini başa düşmək və liqaullaha yetişmək üçün insanın qüvvəsini təmin edəcək miqdarda qida ilə kifayətlənmək lazımdır.

2017/06/17 - 03:24 141

Ustadların məhzərində

Həzrət Zeynəbin (ə) vilayi təsərrüfü və tövhidi xütbəsi

تصرّف ولايى و سخنان توحيدى زينب كبرى (سلام الله علیها)

Həzrət Zeynəbin (ə) xütbəsinin bu hissəsinin əvvəlində “Göydən qan yağmasına təəccüb edirsinizmi?”cümləsindən məlum olur ki, Kərbəlada faciənin şiddət və ağırlığından göylər qan ağlayıb. Bu mövzuya məsum imamların (ə) da hədislərində toxunulub.

2017/06/17 - 03:18 59

Ustadların məhzərində

Hacı İsmayıl Dolabidən (ə) mömincəsinə yaşamaq barədə tövsiyələr

توصیه­‌هايی از مرحوم حاج اسماعیل دولابی(ره) برای زندگی مؤمنانه

Dodaqlarını tərpət, hətta sənə çətin olsa da. Gileylənmə və Allahın yaxşılıqlarını dilinə gətir. Hətta, yalan da hesab etsən, Allahı tərif et. Bu işi Allahın yaxşı Allah olması sənin üçün məlum olana kimi davam etdir. Onda öz zənnincə Allahı yalandan təriflədiyinin yalan yox, doğru olduğunu və Allahın doğrudan da yaxşı olmasını görəcəksən.

2017/06/17 - 03:07 113

Ayətullah Əli Səadətpərvərin məhzərində

Dəhvul-ərz, Ayətullah Əli Səadətpərvərin (Pəhləvani) kəlamında

دحوُالارض در كلام آيت الله سعادت پرور (پهلوانى)

Mərhum Seyid ibn Tavus dəhvul-ərz günü olan zulqədənin iyirmi beşinci günü münasibətilə dua qeyd etmişdir. O duadan bir neçə cülməyə diqqət edək: “İlahi, ey Kəbəni genişləndirən və toxumu yaran və çətinlikləri döndərən, və hər bir narahatlığı aradan aparan!”

2017/06/17 - 02:55 139

Ustadların məhzərində

Hacı İsmayıl Dolabinin kəlamında dua

دعا در كلام مرحوم حاج اسماعيل دولابی (قدّس سرّه)

Dua et, amma duan qəbul olmasa, Allahla dava etmə və Onunla aran dəyməsin. Çünki sən nadan, O isə xəbərdar və alimdir. Allah səhv etməmişdir ki, sənin duanla Öz səhvini başa düşsün və onu düzəltsin. Paxıllıq da etməmişdir ki, sənin duanla paxıllıqdan əl götürsün və sənin məsləhətinə olub, lakin paxıllıq üzündən sənə vermədiyini versin.

2017/06/17 - 02:43 219

Ustadların məhzərində

Ayətullah Şeyx Əli Səadətpərvərin (Pəhləvani) bioqrafiyası

شرح حال آيت الله شيخ على سعادت پرور (پهلوانى)

Rəbbani alim və zahid arif həzrət Ayətullah Hacı Şeyx Əli Səadətpərvər (Pəhləvani Tehrani) qəməri tarixi 13 rəcəb 1346-da müvəhhidlərin mövlası Əmir əl-möminin Əlinin (ə) mövlud günündə Tehranda dindar ailədə dünyaya gəlib.

2017/06/17 - 02:27 200

Ustadların məhzərində

Ərəfə duasından bir hissənin şərhi-Ayətullah Səadətpərvər (Pəhləvani)

شرح فرازی از دعای عرفه در بيان آيت الله سعادت پرور (پهلوانی)

İlahi, halətlərin dəyişilməsi və (dünyada baş verən) dəyişikliklərin müxtəlifliyindən anladım ki, məni yaratmaqda məqsədin hər şeydə Özünü mənə tanıtdırmaq və nəhayət, Səndən qafil olmamaqdır!

2017/06/17 - 02:08 134

Ustadların məhzərində

Batini təyyul-ərz

تأثیر ذکر دائم در جبران معاصی

İslam təlimlərində buyurulur ki, əgər pis bir işə mürtəkib olsan, dərhal xeyir əməl et ki, sənin pis əməlinin əvəzi çıxsın. (“Əmali”, Tusi, səh. 186.) Çünki pisliklər toplaşdıqca, insanın canında çirkinliklər yaradır, onu kor və kar edir.Bunun üçün daim Allahı zikr etməyi tövsiyə ediblər.

2017/06/15 - 18:09 60

Ustadların məhzərində

Qəlbin bağlanmasının səbəb və aqibəti

علل و عواقب بسته‌شدن دل

Qəlb qıfıllandıqda yaylaq sularının duz və çöküntüləri kimi olur. Sağlam və şəffaf bulaqlar illər boyu davamlı olaraq qaynayır. Onun daş və qumları da şəffafdır. Amma çox duzu olan suyun daşları da duz bağlayır. Getdikcə bu duz artır, həm yeri qurudur, həm də bulağın özünü bağlayır.

2017/06/15 - 17:44 32

Ustadların məhzərində

Həzrət Seyyiduş-şühədanın (ə) saliklərə xüsusi inayəti

عنايت خاصّ حضرت سیدالشّهدا (عليه السّلام) نسبت به سالكان

Əgər imam Hüseyndən başqa (ə) hər hansı ilahi övliya, hətta Rəsulullahın (s) özü imam Hüseyn (ə) kimi o kamal sifətlərini büruz etməyə məmur olsaydı və onu zahir etsəydi, o da bu xüsusiyyətə sahib olar və “Seyyiduş-şühəda” adını alardı.

2017/06/15 - 17:37 38

Ayətullah Mirzə Cavad Mələki Təbrizinin məhzərində

Zulhiccə ayının fəziləti

فضیلت ماه ذى الحجه در كلام ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى

Müraqibət əhlinin ən mühüm işlərindən biri də şərəfli mənzillərin və zamanların şərafət və fəzilətini tanımaq, onların faydalarını bilməkdir. Ramazan ayının ən yaxşı aylardan və onun günlərinin ən yaxşı günlər, saatlarınn ən yaxşı saatlar olmasına baxmayaraq, Zulhiccə ayının bəzi günlərinin fəzilətinin Ramazan ayından daha çox olması qeyd olunmuşdur.

2017/06/15 - 17:28 31
Sorğu

Ustad Ayətullah Füruğinin saytının yeni dizaynı barədə fikriniz nədir?