کلیپ/ افلاکیان خاک نشین

۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۰۷:۱۵ ۱

کلیپ/ فتح حقیقی!

۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۰۶:۲۱ ۰

کلیپ/ دست ‌خدا در‌هستی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۰۶:۱۰ ۰

کلیپ/ آثار عمل به رضای الهی!

۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۰۲:۲۰ ۳

صوت/ شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ مصادف با ۹۹/۰۲/۱۰

شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ مصادف با ۹۹/۰۲/۱۰

همرنگ قدسیان و کروبیان
اتحاد عرش فرش
اهمیت صلوات
صلوات_تسلیم

۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۰۲:۱۵ ۴

کلیپ/ انسان کامل، مَثَل اعلای الهی

انسان کامل، مَثَل اعلای الهی است.

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۰۷:۰۸ ۷

صوت/ شب پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ مصادف با ۹۹/۰۲/۰۹

سخنرانی کامل استاد فروغی در برنامه زنده اینستاگرام در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۹

ولادت معنوی
دریچه عالم غیب
اهمیت صلوات

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۰۶:۲۷ ۵

کلیپ/ درس سلوک

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۰۰:۳۴ ۶

کلیپ/ راه کسب فیوضات

۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۱۶:۱۶ ۷

کلیپ/ راه وصال توحید

۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۶:۱۳ ۱۰

کلیپ/ پادشاهی عالم !

۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۶:۱۲ ۳

صوت/ شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ مصادف با ۹۹/۰۲/۱۰

شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ مصادف با ۹۹/۰۲/۱۰

همرنگ قدسیان و کروبیان
اتحاد عرش فرش
اهمیت صلوات
صلوات_تسلیم

کلیپ/ انسان کامل، مَثَل اعلای الهی

انسان کامل، مَثَل اعلای الهی است.

صوت/ شب پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ مصادف با ۹۹/۰۲/۰۹

سخنرانی کامل استاد فروغی در برنامه زنده اینستاگرام در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۹

ولادت معنوی
دریچه عالم غیب
اهمیت صلوات

کلیپ/ آسمان وحی

باید عقل و دل و زندگی را وصل کنیم به آسمان وحی

چرا یک عده ای در درون با خودشان و با اطرافیان خودشان جنگ و نزاع دارند؟
چرا بعضی ها طبیعت را خراب می کنند؟
چون زندگیشان با وحی مطابقت [...]

تصویر/ جذبه حق

همه عبادات و تلاش های آدمی برای آن است که
جذبه ای از سوی حق تعالی، دل را به خود جذب کند!
این همه کوشش برای یک کشش است. وقتی جذبه الهی آمد
انسان راه صد ساله را در یک لحظه طی می کند!